Lateinische Sprachrelikte
im bayerischen Dialekt

Ortsnamen

LogoÖ ha brrr
  • Quelle Dr. M. Bacherler HSB 38: Sperberslohe: (Schwabach) Hei 446 (a.1169) Sparwareslohe, zum Sperberwald, ahd. sparwari Sperber, ebenso Sperberslohe (Eichstätt) Hei 7 (a.1239) Sperbaresloch.
  • HSB 45: Sperberslohe E. b. Rupertsbuch, 1239 Sperbaresloch, d. i. Sperbergehölz.
  • ma. bam-masch-lou